BanmoveLogo200pxhigh

Martijn Seminar

kvk. 32159709

Blaricum

Copyright © *Martijn Seminar*,All rights reserved.

Our mailing address is:

business@martijnseminar.nl*

 

Zoals u zelf kunt lezen, is het programma van Banmove 2017 verschillende keren aangepast in de positieve zin.

Steeds bellen of emailen geinteresseerden ons om te vragen of er ruimte is voor een extra aangepaste clinic of demo.

Zolang het voorstel valt onder de richtlijnen en veiligheidsnormen voor ons evenement, zeggen wij hier geen nee tegen.

Inmiddels hebben wij Hein Coumans met zijn mooi verhaal in ons programma opgenomen en heeft Anita ons verzocht om aan haar toestemming te geven, opdat zij met een sport promotiefilmploeg langs kan komen.

Onze intentie is om de filmploeg ruimte te bieden voor de filmopnames. Uiteraard zullen wij toestemming vragen aan de clinicdeelnemers op het ijs.

De opnames mogen uitsluitend worden gebruikt na toestemming van de deelnemers op het ijs.

Uiteindelijk gaat het om het ontdekken en toegankelijk maken van aangepaste sport voor onze mensen.

Een promotiefilm draagt op positieve wijze bij.